Du er her: Forside / Community / Bliv medlem

Fællesskabet

VCØB Community

VCØB Community vil bidrage til at løse de mange udfordringer, der er forbundet med den cirkulære omstilling i byggeriet. Din virksomhed kan også blive medlem.

VCØB Circular Community bygger oven på VCØB – Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet.

Community’et har til formål at udvikle markedet for cirkulært byggeri ved at samle branchen om at:

  • analysere udfordringer
  • præsentere løsninger
  • skabe overblik

Medlemmerne tæller bygherrer, rådgivere, entreprenører, nedrivere, forskere, uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, standardiseringsorganer m.fl.

Bliv medlem

Som medlem bidrager din virksomhed til den cirkulære udvikling ved at dele jeres viden og erfaringer med cirkulære ydelser og produkter. Du og din virksomhed har selv ansvar for at sikre, at den viden, som I deler om virksomheden, er korrekt. VCØB står alene for at kvalificere de vejledninger og den information, der er udarbejdet i regi af videncentret som fx vejledninger, guides og faktaark.

Bliv medlem (du kommer til link med formular, du skal udfylde)

Betingelser

Medlemsskab af VCØB Community er et virksomhedsmedlemsskab. Medlemmer har selv ansvar for at sikre, at den viden og information, som de deler om virksomheden, er korrekt. VCØB står alene for at kvalificere de vejledninger og den information, der er udarbejdet i regi af videncentret som fx vejledninger, guides og faktaark.

Anke Oberender

Anke Oberender

Leder af VHGB
MSc Environmental Technology