Du er her: Forside / Nedrivning / Vejledninger om byggeaffald / Rådgivere

Rådgivere

Du kan her i vejledningen få overblik over, hvordan du som rådgiver skal forholde dig i nedrivningens eller renoveringens forskellige faser, og hvad dine roller og pligter er.

Som rådgiver og projekterende har du en af de mest betydningsfulde roller for at sikre korrekt og sikker håndtering af bygge- og anlægsaffaldet. En af opgaverne er også at afklare med bygherren, i hvilket omfang mulighederne for genanskaf­felse og genanvendelse skal undersøges. Læs mere, om dine opgaver og pligter før, under og efter ned­rivning.