Du er her: Forside / Nedrivning / Vejledninger om byggeaffald / Rådgivere / Før igangsætning / Affaldsplanlægning og affaldsanmeldelse

Affaldsplanlægning og affaldsanmeldelse

Affaldsplanlægning og affaldsanmeldelse

God affaldsplanlægning kan resultere i store økonomiske besparelser og er miljømæssigt og arbejdsmiljømæssigt korrekt.

Når du planlægger og projekterer, er det vigtigt at udrede, hvordan affaldet skal håndteres

Affaldsplanlægning 

Information fra forundersøgelsen skal bruges bl.a. til at planlægge håndtering af bygge- og anlægsaffald. Mange rådgivere overser, at affaldsplanlægning er en meget vigtig del af planlægningen af et byggeprojekt. Dette gælder særligt ved nedrivningsprojekter, hvor der generes store mængder af bygge- og anlægsaffald. 

Som udgangspunkt er det bygherrens ansvar, at bygge- og anlægsaffaldet bliver anmeldt. Som rådgiver bør du bistå bygherre med at sikre, at affaldet bliver anmeldt. Ofte ses i praksis, at bygherre og entreprenør indgår aftale om, at entreprenøren anmelder affaldet på vegne af bygherren.

Fejl ved indlæsning af Partial View script (fil: ~/Views/MacroPartials/MacroPartialBoxCheckList.cshtml)

Affaldsanmeldelse

Det er bygherrens ansvar, at bygge- og anlægsaffaldet bliver anmeldt. Som rådgiver bør du bistå bygherre med at sikre, at affaldet bliver anmeldt.  Ofte ses i praksis, at bygherre og entreprenør indgår aftale om, at entreprenøren anmelder affaldet på vegne af bygherren.

For at kunne anmelde bygge- og anlægsaffaldet er der behov for at give en række oplysninger bl.a.: Hvem er den udfø­rende, hvem transporterer affaldet, hvor stor er mængden af affald, og hvem modtager affaldet? Disse oplysninger kan som regel først skaffes, når der er valgt entreprenør, da entreprenøren også skal bidrage med detailinformationer.

Vær opmærksom på, at kun meget små byggeprojekter er undtaget for krav om anmeldelse. Læs mere om anmeldelse af affald.

Er du i tvivl om, hvad der gælder i den kommune, dit projekt foregår i, kan du her finde en oversigt over landets kommu­ner med mulighed for at downloade deres regulativer.

Tag en forhåndsdialog med kommunen om affaldshåndtering

Erfaringen viser, at der ofte findes fraktioner, hvor det ikke klart fremgår af kommunes affaldsregulativ, hvordan affaldet skal håndteres. Derfor er det praktisk at gennemgå de forventede affaldsfraktioner og påtænkte modtagere heraf. Herved kan man få afklaret, om der er behov for at få nærmere anvisning fra kommunen for eventuelle specielle fraktioner.

Affaldsreglerne angiver, at affaldet senest skal anmeldes til kommunen 14 dage før opstart. Dette giver imidlertid ikke megen tid til eventuelle supplerende undersøgelser og nærmere anvisning af specielle fraktioner. Det kan derfor anbefales, at grundlaget for anmeldelsen er afklaret i god tid, og at eventuelle usikkerheder er på plads med kommunen.